ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน 129/2 หมู่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 053-003558 , 053-003657 โทรสาร 053-003558 ต่อ 0 E-mail : sk_lamphun@otep.moe.go.th

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน
129/2 หมู่ 4 ถนนลำพูน – ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 0 5300 3558 , 0 5300 3657
โทรสาร 0 5300 3558 ต่อ 0
E-mail : lamphun@otep.mail.go.th