รายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564
🔥🔥เพื่อเรียกเก็บเดือนสิงหาคม2564🔥🔥
📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 678 ราย
📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 338 ราย
229050760_2950997595155860_4541020637448377954_n