การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิกที่นี่ –>>  http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=2025