รายการมองมุมใหม่ ตอน หัตถกรรมบนแผ่นกระจกสลักลายตักสิลา จ.มหาสารคาม

 

รายการมองมุมใหม่ ตอน หัตถกรรมบนแผ่นกระจกสลักลายตักสิลา จ.มหาสารคาม

https://www.youtube.com/watch?v=AAASSbwu7Qs&feature=youtu.be