สกสค.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ รองรับการประเมิน กพร.

326-P1-เลิศรัฐ

326-P2-เลิศรัฐ

 

DfEImJib5l_1552638217