การประชุมสัมมนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่16จังหวัดภาคเหนือ

วารสาร สนง. งานเกษียณ ลำปาง 18-08-60