การมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  เวลา 11.00 น.  นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางปริชญา  มันตริทธิกุล   ตำแหน่งลูกจ้างประจำ สังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายวรวิทย์  ชัยปัญญา ตำแหน่ง ครูชำนาญการ สังกัด วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางแสงสุรีย์  พันธุ์พืช  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2