ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ระมัก พระนางเจ้าจามเทวี 1,353 ปี

ขอเชิญร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ระมัก พระนางเจ้าจามเทวี 1,353 ปี
ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ

                วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) เป็นวัดที่มีความเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดลำพูน ซึ่งพระนางจามเทวีทรงสร้างตั้งแต่พุทธศักราช 1,206 ก่อนที่พระนางจามเทวีจะเสด็จเข้าครองเมืองหริภุญชัย ได้ให้นายธนูผู้มี พระเวทย์ยิงธนูขึ้นมาทางทิศเหนือ และทรงอธิฐานว่าหากลูกธนู ได้ตกปักมั่น ณ ที่ใดจะสร้างมหาเจดีย์เจ้าขึ้นที่นั่น เมื่อค้นพบลูกธนูที่ยิงมาพบแล้วจึงสร้างมหาเจดีย์ขึ้น ซึ่งก็คือเจดีย์กู่ระมัก วัดรมณียาราม ในปัจจุบันนี้ พระนางได้นำเอาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาจากกรุงละโว้ บรรจุไว้ข้างในองค์พระเจดีย์ และเอาธนูเสี่ยงทายบรรจุไว้ด้วย นอกจากนี้ทรงสร้างพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ขนาดเท่ากับความสูงของพระนางเจ้าบรรจุไว้ข้างในด้วย เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้เคารพกราบไหว้สืบมา
                 ดังนั้นทาง วัดรมณียาราม (กู่ระมัก)  จึงได้จัดงานประเพณีประจำปีขึ้น เพื่อเป็นการสรงน้ำ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเจ้ากู่ระมัก พระนางจามเทวี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกสาระหนึ่ง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะศรัทธาประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสักการบูชาพระธาตุเจ้ากู่ระมัก พระนางจามเทวี       ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อรักษาไว้ซึ่ง คุณงามความดี และเป็นการสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ระมักพระนางจามเทวี ครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้คงอยู่ต่อไป

DSC05321

209.3