ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ฝากรูปไว้ลงเวป สนง._2840.

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด  เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 – 2 ธันวาคม 2558

ของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน