ต้อนรับคณะ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ต้อนรับคณะ เจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA