บรรยายให้ความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพของข้าราชการบำนาญ

 

 

31715

31713

 นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส.พ.ป.ลำพูน เขต 2

ที่จะเกษียณอายุ 30 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ส.พ.ป.ลำพูน เขต 2  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561