ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน

ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำพูน

เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของสำนักงาน สกสคค.จังหวัดลำพูน

Scan3

เรื่อง กรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พ.ศ. 2561

Scan30001

เรื่อง กรรมการตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน พ.ศ.2561

Scan30002