ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกถอนจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระฯ เกิน 3 เดือน(ส.ค.59)

ประกาศ แจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกถอนจากการเป็นสมาชิก กรณีค้างชำระฯ เกิน 3 เดือน(ส.ค.59)