ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำพูน ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เช้าวันนี้ (9 มิ.ย.59) เวลา 09.30 น.  สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ได้จัดประชุมคณะกรรมการ  สกสค.จังหวัด  ประจำเดือนมิถุนายน  2559  ขึ้น  

โดยมีคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด จำนวน  16 ท่าน

เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา วาระต่าง ๆ  ณ ห้องประชุม  สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ฝากรูปไว้ลงเวป สนง._7099 9-06-59