ประชุมชี้แจงแนงทางการดำเนินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระดับภาคเหนือ

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน และนางสาวสุพรรณิการ์ สมณา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงแนงทางการดำเนินโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระดับภาคเหนือ
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับธนาคารออมสิน และบริษัททิพยประกันภัย
ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561

 

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0017

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0019

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0016

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0013

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0023

ประชุมเงินกู้ชพค._๑๘๐๖๒๙_0020