ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการติดตามหนี้ค้างชำระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค./ชพส.และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  ณ โรงแรมตรัง  กรุงเทพมหานคร

โดยมีนางจันทรา ไชยเสน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รักษาการใน ตำแหน่งรองเลขาธิการ  สกสค.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. เป็นประธานกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเช้าวันนี้  8 กันยายน 2559

14238234_1222996514430340_2107474036702198612_n14192685_1199978306703940_4526590331124434986_n

14199387_1199978513370586_6001288398282631355_n

14237710_126510977803969_7572322334388391127_n

14264925_126511011137299_8857013594862998856_n

14192023_126510871137313_6285580632406827089_n

14212719_126510927803974_4114126684110310213_n