ประมวลภาพกิจกรรม ของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560

18 ที่ปรึกษาพบ ผอ.สกสค.ลำพูน 14 ก

ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึก1

ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึก

นายอุทัย จิกยอง นำหรีดคารวะศพนายวิทย์ จัน

20170202_๑๗๐๒๐๒_0012

20170202_๑๗๐๒๐๒_0011

20170202_๑๗๐๒๐๒_0010

20170202_๑๗๐๒๐๒_0009

20170202_๑๗๐๒๐๒_0008

20170202_๑๗๐๒๐๒_0007

20170202_๑๗๐๒๐๒_0006

20170202_๑๗๐๒๐๒_0005

20170202_๑๗๐๒๐๒_0004

20170202_๑๗๐๒๐๒_0003

20170202_๑๗๐๒๐๒_0002

20170202_๑๗๐๒๐๒_0001