ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลี้

เช้าวันนี้ (27 ธันวาคม 2559) เมื่อเวลา 09.30 น.
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลี้
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1802

1803

1804

1805

1806