ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน เข้ารายงานตัวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน  

เข้ารายงานตัวรายงานตัวและอวยพรปีใหม่ 

นายวีระชัย  ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00 น.

ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA