ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน

 เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  ได้เข้าร่วมประชุมสภามนตรีสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน

เพื่อพิจารณาร่วมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน

 เพื่อองค์กรวิชาชีพและสมาชิกองค์กรวิชาชีพทุกอำเภอในปลายปี 2559  นี้

โดยมีคณะกรรมการสภามนตรีสมาพันธ์ครูจังหวัดลำพูน ชุดที่ 4  เข้ารวมประชุม 84 คน

 

1393513931 13932

1393413933