มอบทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

  เช้าวันนี้ (22 ธ.ค.59)  เมื่อเวลา 11.00 น.

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2559

ให้แก่ นายกฤษดา  สิงห์คำปั๋น  

นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA