นำพวงหรีด คารวะศพ นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุล สมาชิก ช.พ.ค.

เช้าวานนี้ (26 ธันวาคม 2559) เวลา 08.30 น.

นายอุทัย  จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

นำพวงหรีด คารวะศพ  นายจิราวุฒิ  ลิ้มนิวัตกุล สมาชิก ช.พ.ค.

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

ณ บ้านเลขที่ 45 ถนนลำพูน – ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA