มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

 

timeline_20180531_101123

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นายเจริญ กำแพงทิพย์ เลขสมาชิก ชพค. 238344 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 1
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน