มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180531_133655

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นางสาวบุญศรี  คำพรหม  เลขสมาชิก ชพค. 171581 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 1
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน