มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180614_110858

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นางสาวอรพิน ขาหอม เลขสมาชิก ชพค. 901905 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 2
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 13 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน