มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180615_135408

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2561
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นายสุรสิงห์ มณีขัติย์ เลขสมาชิก ชพค. 90002 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 1
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 14 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน