มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส.ที่ถึงแก่กรรม

timeline_20180618_130639

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2561

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นายไชยยนต์ จุ้มฝน สังกัด สพป.ลำพูน เขต1 คู่สมรส
ของ นางศะศิธร จุ้มฝน เลขสมาชิก ชพส. 297539
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน