มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

31307

31308

31310

เช้านี้เมื่อ เวลา 11.30 น. (19 มิถุนายน 2561 ) นายอุทัย จิกยอง ผอ.สกสค.จ.ลำพูน

นำหรีดเคารพศพ นายวิลาศ ศรีพายัพ อายุ 62 ปี

          อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน

ณ วัดหนองสี่แจ่ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

timeline_20180619_160322

และ เวลา 15.30 น.
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นางผกาพันธ์ ศรีพายัพ สังกัด สพป.ลำพูน เขต1 คู่สมรส
ของ นายวิลาส ศรีพายัพ สังกัด สพป.ลำพูน เขต1

เลขสมาชิก ช.พ.ค. 169648  ช.พ.ส. 297539
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 18 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน