มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180625_101505

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 มิถุนายน 2561
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นายเมือง เลิศอนันต์ เลขสมาชิก ชพค. 346611 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 2
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน