มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

timeline_20180710_135214

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ทายาท ของ นางปราณี เรือนวิไล เลขสมาชิก ชพค. 175815 สังกัด สพป.ลำพูนเขต 1
ซึ่งถึงแก่กรรมวันที่ 8 กรกฎาคม 2561
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน