มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางประนอม เมืองอินทร์ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของนางประนอม  เมืองอินทร์   สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม จำนวน 200,000 บาท

ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ฝากรูปไว้ลงเวป สนง._2782