มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นางเกษียรจิต อินต๊ะมา สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของ  นางเกษียรจิต อินต๊ะมา  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

จำนวน 200,000 บาท  ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ในนาม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

มอบเงินค่าจัดการศพ ทายาทสมาชิก ชพค. นางเกษียรจืต อินต๊ะมา 20-12-59