มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุล สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของ นายจิราวุฒิ ลิ้มนิวัตกุล  สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

จำนวน 200,000 บาท  ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ในนาม สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน ขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

มอบเงินค่าจัดการศพ ทายาทสมาชิก ชพค. นายจิราวุฒิ ลิ่้มนิวัตกุล 23-12-59