มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาท นายนิกร สิทธิวงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน 

มอบเงินค่าจัดการศพ ของนายนิกร  สิทธิวงค์ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จำนวน 100,000 บาท

ให้กับทายาท  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำพูน

ฝากรูปไว้ลงเวป สนง._6313