มูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบสาธารณภัย

14397932_1444050845609172_1173211417_n

เช้าวันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. (21 ก.ย. 59) นายเสถียร คำศิริ  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน 

ได้มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบสาธารณภัย

จากมูลนิธิช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

ให้แก่ นางดลพร จัดของ  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านแม่เมย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559