ยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม (งวดที่ 08/2562)

67566069_2333890700199889_7064213413613797376_n

แจ้งยอดชำระเงิน สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำงวดกรกฎาคม (งวดที่ 08/2562)

พร้อมรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 492 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/ประกาศ082562-25-7-62.pdf

และรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 263 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/wp-content/uploads/2016/05/cps250862.pdf