ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอดุลย์ธรรมคณี อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น.

นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูอดุลย์ธรรมคณี อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง
ณ เมรุชั่วคราววัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

 

1864

1865

1866

1878

1879

1884

1886

1889