ร่วมงานวันครู 2560

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  

นายอุทัย  จิกยอง  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน 

ร่วมงาน วันครู ปี 2560

 ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

2343

64807

350806

IMG_0189

IMG_0271

IMG_0273

IMG_0277

IMG_0280