ร่วมในงานมุทิตาจิต เพื่อแสดงความยินดี และมอบพระพฤหัสบดี เป็นของที่ระลึก แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ

นายเสถียร  คำศิริ  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดลำพูน  

เข้าร่วมในงานมุทิตาจิต เพื่อแสดงความยินดี และมอบพระพฤหัสบดี  

เป็นของที่ระลึก แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ประจำปี 2559  

ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย  เวลา 09.09 น. วันที่ 30 กันยายน 2559

โดยมี นายณรงค์   อ่อนสอาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธี 

เกษียณ 59_4437

เกษียณ 59_3895

เกษียณ 59_4546 เกษียณ 59_8871

เกษียณ 59_2642

เกษียณ 59_2795  เกษียณ 59_4268 เกษียณ 59_6238 เกษียณ 59_6313

เกษียณ 59_3934เกษียณ 59_134

เกษียณ 59_886