เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559
นายอุทัย จิกยอง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน
ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน 24-12-59

108786

108783