แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพเดือนมกราคม 2563 (งวดที่2/2563) เพื่อเรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ธันวามคม - มกราคม 63

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมกราคม 2563 (งวดที่ 2/2563) ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2562 – 20 มกราคม 2563 เพื่อเรียกเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
📌รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 625 ราย http://www.otep-cpks.go.th/…/…/2016/05/img-200124173246.pdf…
📌📌รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 309 ราย http://www.otep-cpks.go.th/…/u…/2016/05/img-200124173836.pdf