แจ้งยอดชำระเงินสงเคราะห์รายศพเดือนเมษายน 2563 (งวดที่ 6/2563) ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

                  🔎แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนพฤษภาคม 2563 (งวดที่ 6/2563)

ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2563

📍📍เพื่อเรียกเก็บในเดือนมิถุนายน 2563
100555258_2578550415733915_4468409375471435776_o
👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 636 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

👉👉รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 320 ราย

http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/