แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกันยายน 2563 (งวดที่ 10/2563)

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกันยายน 2563 (งวดที่ 10/2563)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2563

👉👉เพื่อเรียกเก็บในเดือนตุลาคม 2563👈👈

📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 609 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 337 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

120465443_2683292045259751_2357115895458659945_o