แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือมกราคม 2564 (งวดที่ 2/2564)

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือมกราคม 2564 (งวดที่ 2/2564)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม – 20 มกราคม 2564

🚨เพื่อเรียกเก็บปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564🚨

🎯รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 772 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

🎯รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 436 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

 

144581052_2779642875624667_7922633352795576389_o