แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งวดที่ 3/2564)

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งวดที่ 3/2564)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2564
🔥🔥🔥เพื่อเรียกเก็บในเดือนมีนาคม 2564🔥🔥🔥
👇👇👇
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 666 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/

👇👇👇
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 345 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

154773974_2494629767512599_8599555341571946129_n