แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม 2564

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนมิถุนายน 2564
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564
🔥🔥🔥 เพื่อเรียกเก็บในเดือนกรกฎาคม 2564🔥🔥🔥
📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ค.
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 685 ราย
📌จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 347 ราย
217535600_4075697542483908_6951248317167556375_n