แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนสิงหาคม 2563 (งวดที่ 9/2563)

แจ้งรายชื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนสิงหาคม 2563 (งวดที่ 9/2563)
ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563
👉เพื่อเรียกเก็บในเดือนกันยายน 2563👈
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย จำนวน 601 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cpk-member-9/
📌 รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย จำนวน 341 ราย
http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/cps-member-9/

118350855_2653215744934048_1919503964858709535_o