แจ้งสมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

แจ้งสมาชิก ช.พ.ค./ ช.พ.ส. สามารถตรวจสอบการชำระเงิน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชนของท่านตาม ลิ้งค์ที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/

download (3)