แบบลงทะเบียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

 

แบบลงทะเบียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ

คลิกดาวน์โหลดทั้ง 2  ลิงค์

แบบฟอร์มทั้งหมดมี 5 ฉบับ 

กรุณากรอกเอกสารให้ครบทั้ง 5 ฉบับ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการเป็นหนี้ ทั้งหมด (เพื่อประโยชน์ของท่าน)

ยื่นเอกสารได้ที่… สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

OGzQq1d8jA_1484536175