แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำพูน

 

สไลด์1

ประเมิน ผอ.จังหวัด

 

By : SUPHANNIKA